آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان عربعلی،

خیابان نسترن شرقی، پلاک 58، واحد 3

تلفن‌های تماس:

021861223650218817903402188734566
091224603110912534280609191012146

ایمیل:

info@Vetra.ir