آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان عربعلی،

خیابان نسترن شرقی، پلاک 58، واحد 3

تلفن‌های تماس:

02186122365
02188179034
02188734566

ایمیل:

info@Vetra.ir