خدمات بازرگانی بخش ساخت و تولید

تامین صحیح و مهندسی تجهیزات و ادوات صنعتی یکی از مقوله های مهم در پروژه ها بوده که اهمیت دادن به آن ارتقاء کیفیت و بهره وری بهتر و مطمئن تر از پروژه را فراهم می آورد، لذا با توجه به نگاه تخصصی به موضوعات در گروه وترا، تامین برخی از کالاهای مهم، نظیر انواع شیرآلات و اتصالات صنعتی همانند دیگر بخشهای سازمان در بخش تخصصی خود یعنی بخش ساخت و تولید دیده شده و سعی بر آنست که محصولات ارزنده و با کیفیت تحت نمایندگی های فروش و یا با نظارت این گروه تولید و به بازار عرضه شوند.