اتصالات قابل پیاده شدن (Dismantling Joints)

اتصالات قابل پیاده شدن (Dismantling Joints) اتصالات دو فلنجی هستند که قابل تنظیم برای طول مورد نظر بوده و می توانند در طول مورد نظر با میله های اتصال ثابت و قفل شوند. این سیستم نه تنها امکان تعمیر و نگهداری سریع و آسان شیرها یا پمپ ها را فراهم می کند، بلکه تغییرات اختمالی کار لوله در آینده را نیز ساده کرده و در صورت نیاز به تغییرات، زمان خرابی را کاهش می دهد.اتصال قابل پیاده شدن

 

همچنین نصب این اتصالات تنها با استفاده از ابزارساده مانند آچار برای سفت کردن میله های اتصال فولادی انجام می شود و کاری نسبتا ساده است. هر چند با تعداد کمتری میله‌های اتصال نسبت به سوراخ‌های فلنج، این فرآیند تسریع می‌شود، اما همچنان یک سیستم ایمن، صلب و کاملاً مقاوم در برابر بار انتهایی با درجه فشاری برابر با فلنج ارائه می‌دهد.

اتصالات قابل انفصال  

اتصالات جدا شونده

اتصالات قابل پیاده کردن

اتصال قابل انفصال  

اتصال جدا شونده

اتصال قابل پیاده کردن

اتصالات قابل پیاده شده اتصال قابل پیاده شده