شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی

شیر پروانه ای (Butterfly Valve)

شیر سوزنی (Needle Valve)

شیر یکطرفه (Check Valve)

شیر گلوب (Globe Valve)

شیر هوا (Air Valve)

شیر کشویی (Gate Valve)

شیر کنترلی (Control Valve)

شیر فشار شکن (RELIEF PRESSURE VALVE)