این بخش از گروه وترا از متخصصین مجرب شیمی تشکیل شده که با تحقیق و توسعه سعی در تولید موارد مورد نیاز صنایع مختلف را داشته اند، این واحد  در حال حاضر بر روی مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت فولاد به طور خاص فرایند عملیات حرارتی متمرکز و پاسخگوی بخشی از نیازهای این صنعت می باشند.