متالورژی دانشی است که در صنایع مختلف کاربرد داشته و در حوزه های مختلفی نظیر ریخته گری، جوشکاری، شکل دهی و … از اصلی ترین تخصصها می باشد. بر این اساس یکی از واحدهای اصلی گروه وترا واحد متالورژی است که به صورت مستقل و همچنین با همکاری دیگر واحدها نظیر بخش شیمی در حال فعالیت است.

متخصصین این بخش در دو قسمت خدمات فنی شامل خدمات کلدینگ به روش جوشکاری انفجاری، خدمات بازسازی و تعمیر تجهیزات سنگین به روش جوشکاری تعمیری و … و همچنین خدمات بازرگانی تخصصی در این حوزه مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشند.