ساخت و فروش انواع واشر بیمتال

واشر بیمتال

جهت خرید واشر بیمتال واشر دو فلزی با ما در تماس باشید

هنگامی که دو فلز در تماس نزدیک با یکدیگر قرار می گیرند، به دلیل اثر الکتروشیمیایی، جریان از یک فلز به فلز دیگر می گذرد.

به عنوان مثال، هنگامی که هادی های آلومینیومی و هادی های مسی به هم متصل می شوند، به دلیل وجود رطوبت، نمک های رسانا یا آلودگی روی سطح، جریان می تواند بین دو فلز جریان یابد. این امر باعث فعال شدن مکانیزمی از خوردگی، معروف به خوردگی گالوانیکی شده و در اتصالات الکتریکی در اثر این پدیده مقاومت تماسی بین دو فلز افزایش یافته و ضمن کاهش جریان منجر به گرمایش موضعی و در نهایت خرابی قطعه می شود.

هنگامی که نیاز به اتصال الکتریکی با دو فلز غیر مشابه است، می توان با استفاده از نوارهای دو فلزی یا واشر بیمتال از این امر جلوگیری کرد.

بنابراین از صفحات و واشرهای مسی و آلومینیومی دو فلزی یا بیمتال برای اتصال بین هادی های مسی و آلومینیومی به منظور کاهش خوردگی گالوانیکی بین قطعات فلزی با ماهیت های مختلف استفاده می شود تا از خوردگی، که اتصال را غیر موثر و غیر قابل اطمینان می کند جلوگیری شود.

جهت خرید واشر بیمتال واشر دو فلزی با ما در تماس باشید

تماس بین فلزات مانند فولاد/مس، آلومینیوم/مس یا روی/مس یک واکنش الکتروشیمیایی ایجاد می‌کند که منجر به خوردگی الکترولیتی یا گالوانیکی می‌شود. از آنجا که محصولات دو فلزی (بیمتال) تولید شده در گروه صنعتی وترا به روش جوشکاری انفجاری تولید شده اند و لذا دو فلز ناهمنام به صورت اتمی به هم متصل شده اند هیچ فاصله ای ما بین دو فلز وجود ندارد و به یک قطعه یک تکه بر اساس آزمونهای استاندارد تبدیل شده اند. بنابراین قرار گرفتن یک صفحه یا واشر دو فلزی نظیر واشر بیمتال Cu-AL به عنوان واسط الکتریکال مابین دو جنس ناهمنام از خوردگی ممانعت خواهد کرد، چرا که بدون حضور الکترولیت عملاً خوردگی گالوانیکی متوقف خواهد شد.

 

واشر بیمتال دوفلزی

 

صفحات و واشرهای بیمتال ساخته شده یک روش اتصال منظم و کاربردی بدون نیاز به قلع کردن یا پرچ کردن یا … می باشند و معمولاً در مناطقی استفاده می شوند که نمی توان از اتصال دهنده دو فلزی با اندازه کامل استفاده کرد.

واشرهای دو فلزی مانند گیره های زمین، نگهدارنده کابل یا نوارهای ارت انعطاف پذیر و …، که بین گیره زمین/تعادل پتانسیل قرار می گیرند،  اثر خوردگی را کاهش می دهند و در عین حال یک تداوم الکتریکی مناسب را ایجاد می کنند.

طرف آلومینیومی واشر در تماس با طرف آلومینیومی نصب می شود، طرف مسی در تماس با گیره ای که معمولاً از مس یا آلیاژ مس مانند برنج ساخته می شود نصب می شود.

واشرها بسته به مدل انتخابی از پیچ M10 تا M16 مناسب هستند، با اینحال نسبت به سایز و ضخامت مورد نیاز در گروه صنعتی وترا قابل تولید می باشند.

 

جوش انفجاری