مشتریان برای ساخت تجهیزاتی نظیر مبدل های حرارتی، کندانسورها و … و در زمانی که تجهیزات مذکور در تماس با آب با کیفیت پایین (مانند آب دریا) و یا سایر مواد خورنده در تماس باشند، به  تیوب شیت هایی نیاز دارند که از آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده باشد. انجام فرآیند جوشکاری انفجاری در گروه وترا، تیوب شیت های کلد شده را برای کاربردهای مختلفی از چیلرهای تبریدی برای قایق های ماهیگیری گرفته تا تجهیزات مبدلهای حرارتی و تهویه هوا برای استفاده در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی، آسمان خراش ها، فرودگاه ها و معادن زیرزمینی فراهم می آورد.

 


کاربردهای صنعتی

  • مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)
  • کوندانسورها (Condensers)