ترمیم ترکها و گسیختگی بدنه دستگاه اکستروژن

تاریخ انجام پروژه: آبان ماه 95

 

گروه ترمیم شرکت وترا، زیر مجموعه گروه وترا که در زمینه های تخصصی جوشکاری تعمیری و تعمیرات تجهیزات سنگین نظیر تعمیر قالبها، بدنه دستگاههای اکستروژن، پرس، نورد، فورج، دایکست و … فعالیت دارند، طی تفاهم جدید با یکی از مجموعه های موفق در زمینه ی تولید پروفیلهای آلومینیومی، بدنه ی یکی از دستگاههای ارزشمند این مجموعه (دستگاه اکستروژن) را که در اثر کارکرد زیاد دچار ترک های عمیق و بعضا گسیختگی کامل گردیده بود، به روش های مدرن مهندسی تعمیر نموده و موجب برگشت سرمایه ی محسوسی به آن مجموعه خدوم گشتند.

پس از بازدید کارشناسان مربوطه از این مجموعه و قطعه ی معیوب، قطعه مورد نظر مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت و از لحاظ دینامیکی و استاتیکی بررسی کامل گردید، به واسطه محاسبات تنش، طراحی اولیه انجام و تعمیر به روش جوشکاری مد نظر قرار گرفت، در مرحله ی بعد دستورالعملهای مربوطه جوشکاری تعمیری توسط تیم مهندسی نگاشته و تستهای اولیه اخذ گردید.

پس از مثبت شدن تنایج تست با چیدن یک تیم مجرب و زبده شامل بازرس و جوشکاران با مهارت بالا این ترمیم طی ۱۰ روز کاری انجام و این دستگاه کما فی السابق به خط تولید برگردانده شد.

 

وجود ترک­های با عمق و طول زیاد و بعضا وجود گسیختگی کامل در بخش هایی از بدنه دستگاه اکستروژن

 

ترمیم ترک