ترمیم لایه پوششی پیستون های جک شیر پروانه ای

تاریخ انجام پروژه: 24/06/96 لغایت 24/07/96

 

در پروژه مذکور چهار عدد از پیستون­های جک شیر پروانه­ ای که به دلیل شرایط سرویس ­دهی دچار خوردگی­ و ­سایش شدید گردیده و موجبات عدم ­کارکرد صحیح جک های ­مذکور را فراهم نموده بود، مطابق با نمونه­ ی اولیه با یک لایه محافظتی آلومینیوم – برنز  به نحوی که در برابر شرایط سرویس ­دهی به طور کامل مقاوم باشند، ترمیم گردید.

با توجه به متفاوت بودن جنس پیستون ها و لایه پوششی و همچنین ضرورت استفاده از فرایند جوشکاری ذوبی، روش تعمیر نیاز به بررسی دقیق و در نهایت اجرای آن نیازمند دقت و راهکارهای پیشرفته مهندسی داشته که گروه ترمیم این شرکت موفق به ترمیم این قطعات علیرغم حساسیت موجود گردید.

­حساسیت بالای­ جوشکاری فلزات ناهمجنس در این پروژه به دلیل خطرات ناشی از رقیق ­شدگی پوشش آلومینیوم – برنز با  فلز پایه که منجر به افزایش احتمال ایجاد ترک­های ساختاری در پوشش مذکور و در نتیجه کاهش عمر سرویس دهی قطعه می گردد، پیچیدگی اجرای این چنین پروژه هایی را دو چندان می­ نمود. ضمن آنکه به دلیل وجود محدودیت های تلرانس ابعادی در قطعه مذکور، تواتر پاس های جوشکاری نیز از اهمیت بالای برخوردار بود.

انجام عملیات جوشکاری تعمیری مطابق دستورالعملهای مربوطه و رعایت تواتر جوشکاری جهت جلوگیری نمودن از تابیدگی قطعه

پوشش کامل سطوح پیستون های جک شیر پروانه ای از جنس آلومینیوم – برنز

پوشش کامل سطوح پیستون های جک شیر پروانه ای از جنس آلومینیوم – برنز