کارفرما: سیلندر جک پرشیا

تاریخ انجام پروژه: 96/06/24 لغایت 96/07/24

 

در پروژه مذکور چهار عدد از پیستون­های جک هیدرولیکی که به دلیل شرایط سرویس ­دهی دچار خوردگی­ و ­سایش شدید گردیده و موجبات عدم ­کارکرد صحیح جک های ­مذکور را فراهم نموده بود، مطابق با نمونه­ ی اولیه با یک لایه محافظتی آلومینیوم – برنز  به نحوی که در برابر شرایط سرویس ­دهی به طور کامل مقاوم باشند، ترمیم گردید.

با توجه به متفاوت بودن جنس پیستون ها و لایه پوششی و همچنین ضرورت استفاده از فرایند جوشکاری ذوبی، روش تعمیر نیاز به بررسی دقیق و در نهایت اجرای آن نیازمند دقت و راهکارهای پیشرفته مهندسی داشته که گروه ترمیم این شرکت موفق به ترمیم این قطعات علیرغم حساسیت موجود گردید.

­حساسیت بالای­ جوشکاری فلزات ناهمجنس در این پروژه به دلیل خطرات ناشی از رقیق ­شدگی پوشش آلومینیوم – برنز با  فلز پایه که منجر به افزایش احتمال ایجاد ترک­های ساختاری در پوشش مذکور و در نتیجه کاهش عمر سرویس دهی قطعه می گردد، پیچیدگی اجرای این چنین پروژه هایی را دو چندان می­ نمود. ضمن آنکه به دلیل وجود محدودیت های تلرانس ابعادی در قطعه مذکور، تواتر پاس های جوشکاری نیز از اهمیت بالای برخوردار بود.

تعمیر پیستون جک پیستون چک هیدرولیک

انجام عملیات جوشکاری تعمیری مطابق دستورالعملهای مربوطه و رعایت تواتر جوشکاری جهت جلوگیری نمودن از تابیدگی قطعه

 

تعمیر پیستون جک فسفر برنز

پوشش کامل سطوح پیستون های جک هیدرولیک از جنس آلومینیوم – برنز

 

پیستون فسفر برنز

پوشش کامل سطوح پیستون های جک هیدرولیک از جنس آلومینیوم – برنز