یکی از خدمات بخش متالورژی با ساخت یک مجموعه دستگاه جدید و ایجاد فرایندی دانش بنیان به منظور ریخته گری قطعات فلزی آغاز شده است که در حال حاضر تولید قطعات برنجی با سایزهای کوچک را در برنامه ی خود دارد.

 

این نوآوری قابلیت تامین موارد زیر را دارد:

1- قطعات ریختگی (As Cast) با کیفیت سطحی عالی از قالب خارج می شوند.
2- سرعت تولید بسیار بالابوده و قابل مقایسه با روشهای سنتی نیست.
3- کیفیت متالورژیکی قطعات نیز بسیار خوب و عیوب ریخته گری در آن وجود ندارد.