یکی دیگر از خدمات واحد متالورژی، ارائه مشاوره و آموزش در زمینه ی تخصصی عملیات حرارتی، انجام عملیات حرارتی های خاص و ارائه مشاوره در زمینه راه اندازی کارگاه های عملیات حرارتی و طراحی مخازن کوئنچ می باشد.