مقالات

ایمنی در عملیات حرارتی

ایمنی در عملیات حرارتی

کار و فعالیت در کنار سلامتی شیرین است لذا به سلامتی خود و ایجاد فضایی ایمن در محیط کار باید بیشتر بها دهیم. به همین خاطر مقاله حاضر جهت ایمن کار کردن در واحدهای عملیات حرارتی تهیه شده است.  چه چیزی بهتر است قبل از عملیات حرارتی بدانیم؟ به منظور دستیابی به خواص مورد نظر از یک فلز، در موارد …

کوره های عملیات حرارتی

کوره های عملیات حرارتی

کوره های عملیات حرارتی می توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: ثابت و مداوم تفاوت اصلی بین این دو به لحاظ چگونگی قرار داشتن شارژ بار در محفظه کوره و عکس العمل اتمسفر با کوره هاست. بعلاوه دو منبع اصلی انرژی برای گرم کردن تجهیزات وجود دارد: گاز و الکتریسیته. البته منابع انرژی دیگر نظیر روغن و دیگر سوختهای …