مقالات

جوشکاری فلزات غیرهمجنس

جوشکاری فلزات غیرهمجنس

مقدمه اتصال­ فلزات غیر­همجنس در جوشکاری به اتصال­هایی اطلاق می­گردد که دو نوع فلز مختلف (مانند فولاد و مس) و یا آلیاژهای مختلف از یک نوع فلز (مانند فولاد ساده کربنی و فولاد زنگ نزن) را به یکدیگر متصل نماید.   همچنین استفاده از فلز پرکننده از جنس متفاوت از جنس فلزات پایه درجوشکاری های تعمیری بسیار رایچ می باشد (استفاده …

جداول تبدیل سختی

جداول تبدیل سختی

سختی چیست؟ آزمون های سختی معیاری برای اندازه گیری مقاومت ماده در مقابل تغییر شکل پلاستیکی است که در حین اعمال فشار از سوی یک فرورونده (Indentor) در ماده ایجاد می شود.تبدیل سختی تبدیل سختی در تمام آزمونهای سختی، نوعی فرورنده با شکلهای مختلف (کروی، هرمی و …) با اعمال یک نیروی خارجی معین در سطح جسم فرو رفته و …